به دلیل استقبال قابل توجه همراهان موسسه بامداد و تکمیل ظرفیت سمینار، زمان ثبت نام به پایان رسید

 

امیدواریم بتوانیم در رویدادهای متنوع موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در سال ۱۳۹۷ پاسخگوی اعتماد شما باشیم

 

 

 

با احترام

 موسسه مطالعات اقتصادی بامداد