موسسه مطالعات اقتصادى بامداد در فروردين سال ١٣٩٣ آغاز به کار کرد و در سال ١٣٩٥ با استقرار در دفاتر اداری خود در بلوار آفريقا متمركز شد. با توجه به اينكه بنيانگذاران موسسه بامداد قبل از تشكيل شركت فعاليت هاى انفرادی و پراكنده‌اى داشتند، تمركز اين موسسه در يك مكان هم‌افزایی قدرتمندى در موسسه ايجاد كرد، به‌طورى‌كه در مدت كمتر از شش ماه تمامى حوزه‌هاى تخصصى خود را در مكان تحت اختيار گشايش و مستقر كرد.
در يك بيان كلى ، فلسفه تشكيل موسسه مطالعات اقتصادى بامداد ارائه خدمات اقتصادى (به طور عمده تحليل فضاى كسب و كار داخلى و بين‌المللى ) به شركت ها اعم از خصوصى و يا دولتى است. بنابراين موسسه بامداد اساساً با شركتها و نه دولتها كار مي كند و تلاش ميكند كه با تحليل فضاى اقتصادى شركتها، راه را شفاف كند كه شركتها راحت تر بتوانند سياست ها و استراتژى هاى خود را تدوين و اجرا كنند. بنابراين مديران موسسه بامداد بر اين باورند كه زمانی بهترين خدمات به شركتها داده مى شود كه توام با شفاف سازى محيط موجود و پيش‌بينى تحولات پيش‌رو باشد. بنابراين در اين موسسه از تمامى روش‌هاى قابل اطمينان براى برآورد و پيش‌بينى متغيرهاى اقتصادى استفاده می‌شودكه تا جاييكه امكان دارد آينده را براى شركتها مه‌زدايى و شفاف‌تر كند.
در مجموع، موسسه در حوزه‌های زیر کار خود را آغاز کرده و برخی از اين فعاليت ها از نظر ظرفيت به بلوغ رسيده است. اين فعاليت ها به شرح زيرند:
در اين حوزه موسسه مطالعات اقتصادى بامداد چندين فعاليت را به موازات هم انجام مى دهد. يكى از مهمترين اين فعاليت ها، تحليل و بررسى محيط كسب و كار داخلى و بين‌الملل براى شركتها است . دوم برگذارى سمينارهایی براى فعالان اقتصادى است . در اين سمينارها تلاش می‌شود كه روابط اقتصادى فعلى و آينده اقتصاد ايران و جهان براى فعالان اقتصادى باز و شفاف شود و تا حد امكان متغيرهاى اقتصادى پيش بينى شود.
همراه با تحليل اقتصاد جهانى و پيش بينى متغيرهاى جهانى ، همایش‌هایی در موسسه طراحى شده است كه به كمك اين همایش‌ها فعالان اقتصادى بتوانند در حوزه هاى متعدد و گسترده نظام جهانى و به طور مشخص بازارهاى مالى جهانى سرمايه گذارى كنند. اين همایش‌های اساساً كاربردى، همراه با كارگاه‌هاى متعدد است.
در اين فعاليت موسسه بامداد تلاش ميكند كه به فعالان اقتصادى، مشاوره‌هاى عملياتى جهت سرمايه‌گذارى در اقتصاد داخلى و اقتصاد بين الملل ارايه كند. اين فعاليت در قالب ارايه سبدهاى سرمايه‌گذارى انجام مى‌شود.
موسسه بامداد به طور بنيادى معتقد است كه تحول در شرايط امروز ايران و جهان جزء اجتناب ناپذير فعاليت هاى شركتها به حساب مى آيد. به‌همين منظور همایش‌هایی تحت عنوان “به سوى تحول” براى ايجاد تحول اقتصادى و استراتژيك براى شركتها طراحى شده است كه بنا به درخواست آنها در محل موسسه و يا در محل شركت متقاضى برگزار مى‌شود.
تدوين استراتژى هوشمندانه براى اولين بار در ايران و در موسسه مطالعات اقتصادى بامداد ارايه مى شود. در اين استراتژى، هوشمندى به جاى برنامه ريزى مى نشيند و شركتها با هوشمندى بهنگام، دست به اقدامات هوشمندانه ميزنند و از تمامى فرصت هاى بازار استفاده ميكنند. در اين سمينار برنامه‌ريزى سنتى در ايران به چالش كشيده مى شود و نوع خاصى از هوشمندى اقتصادى به جاى برنامه ريزى پيشنهاد مى شود.


تمامى اين فعاليت ها در قالب دو اصل اساسى كه موسسه بامداد به آن پايبند است انجام مى شود. اول پايبندى به آنتالوژى ontology است . در اين نگاه آنچه هست (اعم از موانع و پتانسيل ها) اساس مطالعه و تغيير و تحول است و فعاليت هاى آتى تنها موانع جديدى در بنگاه يا اقتصاد ايجاد ميكند. بر اساس اين اصل آينده موقعى ارزش دارد كه به زمان حال آورده‌شده و به فعل تبديل شود كه حاصل آن چيزى جز خلاقيت و نو آورى نيست .

اصل دوم روش شناسى پديدارشناسانه phenomenological است. در اينجا اعتقاد اين است كه شناخت اساسى در تجربه به دست مى‌آيد و دانش انباشته شركت موقعى منجر به موفقيت شركت ميشود كه در آزمون هاى تجربى محك زده شده باشد. بنا بر اين اصل موسسه بامداد اعتقاد دارد كه مشاوره تنها پس از پيوستن به شركت است كه ميتواند به شركت كمك كند. به عبارت ديگر كمك هاى مشاوره اى در قالب فعاليت هاى تيمى مديران و مشاوران و از طريق درگيرى با مسايل روز و چالشهاى اساسى شركت امكان پذير است.


بنیانگذاران موسسه

دکتر مرتضی ایمانی راد

رییس هیئت مدیره

۲۲۰۲۹۶۰۰


اقتصاددان و مدرس دانشگاه

برای مشاهده رزومه کامل ایشان
اینجا را کلیک کنید.

دکتر سیامک قاسمی

مدیرعامل

۲۲۰۲۹۶۰۰


اقتصاددان و مدرس دانشگاه

برای مشاهده رزومه کامل ایشان
اینجا را کلیک کنید.