دوره به سوی تحول

عمده مشکلات انسان ناشی از این مسئله است که با یک ذهن از قبل شکل گرفته و کهنه می‌خواهد دنیایی که روز به روز درحال تغییر و نوشدن است را تفسیر و معنی کند. بخش مهمی از دنیای هر انسانی خودش و دیگران است و انسان با معنا کردن خودش و دیگران است که ارتباطش را با خودش و دیگران تعریف می کند. وقتی شخصی خودش و دیـگران را با ذهن ثابت و از قبل تعریف شده می‌بیند، طبیعی است که در ارتباط با خودش و دیگران دچار مشکل می شود. اینجاست که پـویایی و زیبایی زندگی فدا می‌شود و مجموعه ای از باورهای آزمون نشده جای این پویایی و زیبایی را می گیرد. اما مشکل انسان تنها این نیست که جهانی پویا و دائم در حال تغییر را ایستا و ثابت و کهنه می بیند، بلکه مشکل بزرگ‌تر انسان این است که می‌خواهد دنیا را به قد و قامت ذهن بستۀ خود درآورد و ایمانی راسخ دارد که واقعیت همین چهارچوب های بسته و کهنه ذهن اوست، در نتیجه انسان دیگر نمی تواند جهان را آنگونه که هست ببیند بلکه فقط آنچه را که دوست دارد می بیند. سازمان‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند. این ذهنِ رهبران، مدیران و کارکنان یک سازمان است که ارتباطات درون سازمان و همچنین ارتباطات سازمان با جهان پیرامون را شکل می دهد. اگر رهبران، مدیران و کارکنان سازمان نتوانند خودشان، دیگران و جهان را آنگونه که هست ببینند، در نتیجه ارتباط آنها با واقعیت محدود یا کاملا قطع شده، خواهد بود و لذا قادر نخواهند بود سازمانی پویا و اثرگذار خلق کنند.
معضل انـسان تنها یک راه حل دارد که همانا شناخت این باورها و چـهارچوب های تثبیت شده از طریق کشف خود و تلاش برای رهـایی از سلطه آنهاسـت. این کشف، انسان را به سمت تحـولی باورنکردنی می‌برد، تحولی که زندگی را اثربخش و پویا کرده و تجربه تسلط بر خود و زندگی را برای هر کسی به ارمغان می آورد. واقعیت این است که انسان تا زمانیکه این تحول را تجـربه نکند در تمام موقعیت های زندگی با فرافکنی به دنبال مقـصر مشکـلات خـود خواهد بود، بدون اینـکه بتـواند کوچـکتـرین نـگاهی بـه خـود داشته باشد.
"دوره به سوی تحول" فضای لازم برای کشف را برای شرکت کنندگان فراهم می‌آورد و تلاش می‌کند پس از آشناکردن شرکت‌کنندگان با ریشه‌های مشکل، راهکارهایی برای حرکت به سوی تحول را نیز ارائه دهد.

موسسه بامداد خدمات زیر را در حوزه تحول فردی و سازمانی ارائه می کند:

  • برگزاری دوره به سوی تحول

  • کارگاه های موضوعی تحول

  • ارائه خصوصی دوره به سوی تحول

  • ارائه خصوصی یک بخش از دوره تحول

  • جلسات مشاوره مساله محور در قالب مدل به سوی تحول

عناوین دوره

  • گوش کردن؛
  • واقعیت و اِنگاره- ورودی به مواجه واقع بینانه با پدیده های اطراف خود؛
  • بنیان‌های مورد نیاز برای حرکت به سمت تحول فردی، که عبارتند از: تمامیت؛ تعهد به چیزی فراتر از خود؛ عاملیت؛ اظهار قدرتمند خود؛ زندگی آگاهانه
  • بررسی موانع موجود در مسیر تحول
  • بررسی دست آوردهای تحول؛
از آنجایی‌که اساس این دوره مبتنی بر تئوری و نظریه‌پردازی نیست بلکه تلاش دارد فضایی برای کشف خود فراهم آورد، لذا تمرین‌های داخل کلاس و کارگاه‌ها و همچنین تمرین‌هایی که برای طول هفته درنظر گرفته شده‌اند هسته اصلی دوره بوده و از اهمیت بالایی برخوردار هستند، در نتیجه کسانی‌که تمایل دارند در دوره شرکت‌کنند لازم است ضمن برخورداری از حداقل تحصیلات دانشگاهی(جهت آشنایی با اصول اولیه بحث و گفتگو و درک سطح گفتگوها) وقت کافی برای تمرینات مستمر دوره داشته باشند.
برای شرکت در دوره پیش نیاز خاصی موردنیاز نیست.

دیگر اطلاعات دوره

دکتر مرتضی ایمانی راد- خانم نارین کاشانی
32 ساعت
40 نفر
دفتر موسسه بامداد
دوره اول: شهریور و مهر1394
دوره دوم: مرداد و شهریور1395
دوره سوم: دی و بهمن 1395
دوره چهارم: اردیبهشت و خرداد 1396
دوره پنجم: شهریور و مهر 1396
دوره ششم: دی و بهمن 1396
دوره هفتم:اردیبهشت 1397
دوره هشتم: اردیبهشت و خرداد1397
دوره نهم: مهر و آبان 1397