اقتصاد برای مدیران

امروزه شرايط ويژه‌اى بر شركت‌ها و بنگاه‌هاى اقتصادى حكم‌فرماست و اين شرايط اين‌گونه است كه در بسيارى از موارد حكم نهايی سرنوشت شركت‌ها نه در دست مديران آنها، كه از محيط كسب‌وكارشان به آنها تحميل مى‌شود. در چنين شرايط پيچيده‌اى تنها مديرانى مى‌توانند در شركت‌ها و سازمان‌هاى خود موفق باشند كه بتوانند محيط اقتصادى اثرگذار بر شركـت خود را بشناسند، روندهاى آن را تحليل كند و با ابزار هوشمندى پاسخ مناسب شركت خود به تحولات محيطى را پيدا كنند.

اگر شما مدير يك شركت يا سازمان هستيد، فارغ از تخصص يا تحصيلات، بسيارى از تصميمات مديريتى شما مبتنى بر تاثيرات متغيرهاى اقتصادى در سطح جهان و كشور و صنعت بر شركت شما است و در اين دوره آموزشى ما تلاش مى كنيم فارغ از تحصيلات و تخصص‌تان، شما را با هر آنچه كه لازم اسـت از اقتصاد بدانيد آشنا كنيم تا بتوانيد با هوشمندى بهترين تصميمات اقتصادى و مالى را، براى شركت خـود بگـيريد.

عناوین دوره

 • سود و زيان شركت‌ها نسبت به متغيرهاى اقتصادى محيطى
 • آشنايي با مفهوم و چگونگى محاسبه درجه رقابت در صنايع مختلف
 • آشنايي با نحوه تحليل بازار مسكن براى مديران فعال در اين صنعت
 • آشنـايي با مفهوم تورم شركتى و ارتباط آن با تورم عمومى كشور
 • آشنايي با بازار سرمايه، بازار بدهى و بازار بورس و نحوه تحليل اين بازارها
 • آشنايي با اصول اوليه هوشمندى استراتژيك در بنگاه ها براى بکارگیری آن در تصمیم‌گیری‌های کلان شرکتی
 • آشنايي با مفاهيم بودجه دولت، نقدينگى، سياست‌هاى پولى و مالى و نحوه تاثير آنها بر شركت‌ها
 • آشنايي با تحليل ارزى و اقتصادى در نظام بين‌المـلل براى مديران فعال در عرصه بازرگانى خارجى
 • آشنايي با مفهوم شاخص‌سازى اقتصادى براى شركت‌ها و نحوه تحليل آنها براى بهبود عملكرد اقتصادى شركت‌ها
 • آشنايي با مفهوم نقـطه سربه‌سر اقتصادى در شركت‌ها و نحوه محاسبه آناليز حساسيت سود و زيان شركت‌ها نسبت به متغيرهاى اقتصادى محيطى
 • آشنايي با مفاهيم اصلى اقتصادى اثرگذا بر شركت‌ها همانند نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادى و نحوه تاثير هر يك از آنها بر شركت‌ها

دیگر اطلاعات دوره

دکتر مرتضی ایمانی راد- دکتر سیامک قاسمی
24 ساعت
40 نفر
دفتر موسسه بامداد
دوره اول: مهر و آبان 1396
دوره دوم: اردیبهشت و خرداد 1397